Pravidla internetového obchodu

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Internetový obchod dostupný na elektronické adrese https://jeger.com/cz je provozována společností Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wroclaw – Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního sídla provozovna: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko), NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Kontaktní údaje:
  • Korespondenční adresa (vyřizování reklamací): Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko)
  • E-mailem: cesko@jeger.com
  • Telefonní kontakt: +48 887 71 71 04 (cena hovoru dle sazby operátora)
  • Pracovní doba: 8:00 – 18:00 od pondělí do pátku
 3. Oznámení, inzeráty, ceníky a další informace o zboží uvedené na stránkách Internetového obchodu, zejména jeho popis, technické a provozní parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.
 4. Ustanovení obsažená v tato Pravidla se vztahují pouze na Spotřebitele nakupující Zboží v Internetovém obchodě https://jeger.com/cz
 5. Termíny používané v předpisech je třeba chápat takto:
  1. Spotřebitel – v souladu s čl. 221 Zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoníkfyzická osoba uzavírající s prodávajícím právní obchod, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
  2. Účet – účet v Internetovém obchodě, umožňující Uživateli Služby využívat služby poskytované Prodávajícím. Účet obsahuje údaje o adrese poskytnuté Příjemcem služby a informace o jím zadaných objednávkách.
  3. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (SZ EU L č. 119 ze dne 4. května 2016).
  4. Internetový obchod (dále také jen „obchod“) – internetový obchod provozovaný na elektronické adrese https://jeger.com/cz
  5. Prodejce/poskytovatel služeb – Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wrocław – Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání (adresa pro doručování: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polsko, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122).
  6. Zboží – produkt dostupný v internetovém obchodě, který je předmětem kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím.
  7. Trvanlivost – schopnost Zboží si zachovat své funkce a vlastnosti při běžném užívání.
  8. Prodejní smlouva – Kupní smlouva uzavřená na dálku mezi Spotřebitelem a Prodávajícím za podmínek uvedených v Pravidlech.
  9. Příjemce služby – fyzická osoba využívající služby poskytované elektronicky.

§ 2 Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky

 1. Služby poskytované elektronicky Poskytovatelem služeb:
  1. Účet – elektronická služba umožňující Uživateli Služby zaregistrovat Účet v Internetovém obchodě, podrobně popsaná v § 5 těchto Pravidel. Služba je poskytována zdarma.
  2. Objednávky – služba, která umožňuje Uživateli služby zadávat objednávky za účelem uzavírání smluv na dálku, podrobně popsaná v § 6 těchto Pravidel.
  3. Připomenout heslo – služba umožňující Příjemci službyvygenerování nového hesla k účtu. Chcete-li vytvořit nové heslo, v záložce „Přihlásit se“ klikněte na tlačítko „Zapomněli jste heslo“, poté zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko „Obnovit heslo“. Poté systém Obchodu zobrazí informaci, že na zadanou e-mailovou adresu bylo zasláno nové heslo. Služba je poskytována zdarma.

§ 3 Podmínky poskytování služeb elektronickými prostředky

 1. Poskytovatel služby zajišťuje provoz IT systému, který používá, tak, aby uživatel služby mohl kdykoli bezplatně ukončit využívání služby.
 2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Příjemcem služby a Poskytovatelem služby jsou následující:
  1. mít počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem na internet,
  2. přístup k e-mailu a aktivní e-mailový účet,
  3. webový prohlížeč: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari verze za posledních 12 měsíců,
  4. povolení cookies a podpory JavaScriptu ve webovém prohlížeči,
  5. doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů nebo vyšší.
 3. Poskytovatel služeb zajišťuje bezpečnost přenosu dat přenášených v Internetovém obchodě pomocí protokolu SSL.
 4. Vzhledem k technologickým změnám se výše uvedené může změnit. technické požadavky, zejména stávající software může být nahrazen vyšší verzí.
 5. Webové stránky internetového obchodu jsou využívány pomocí IT systému, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a příjem dat prostřednictvím telekomunikačních sítí.
 6. V případě korespondence přijaté prostřednictvím e-mailu je nutné mít aktivní e-mailový účet a v případě příloh doručovaných e-mailem program, který podporuje soubory daného typu, zejména: pdf, doc, docx.
 7. Příjemce služby využívající Internetový obchod je povinen:
  1. používat Obchod v souladu s jeho zamýšleným účelem a zdržet se poskytování nezákonného obsahu,
  2. používat veškeré materiály dostupné na webových stránkách obchodu pouze pro vlastní potřebu,
  3. nepodnikat akce zahrnující zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací v obchodě (spam),
  4. nepodnikat jednání, které porušuje práva třetích osob, obecně uznávané společenské normy nebo je v rozporu s dobrými mravy,
  5. neprovádět programování nebo hackerské činnosti, včetně provádění jakýchkoli změn ve zdrojovém kódu webových stránek,
  6. nesdílení údajů potřebných k přihlášení k Účtu v Internetovém obchodě neoprávněným osobám. Následky toho, že Příjemce služby zpřístupní údaje uvedené v předchozí větě neoprávněným osobám, nese Příjemce služby,
  7. neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, poskytnuté v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb ohledně Účtu, jakož i dalších služeb poskytovaných elektronicky.
 8. Poskytovatel služeb prohlašuje, že využívá mechanismus cookies k poskytování služeb elektronicky. Podrobné informace v tomto ohledu jsou uvedeny v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“.

§ 4 Informace o konkrétních rizicích souvisejících s používáním služeb poskytovaných elektronicky Poskytovatelem služeb Uživateli služeb

 1. Poskytovatel služby upozorňuje zejména na skutečnost, že poskytování služeb elektronicky s sebou nese riziko na straně Příjemce služby jako uživatele využívajícího internet.
 2. Mezi základní rizika spojená s používáním internetu patří:
  1. možnost přijímat spam, tedy nevyžádané reklamní (komerční) informace zasílané elektronicky,
  2. přítomnost a provoz malwaru, včetně: počítačových virů, tj. speciálního softwaru, který je po spuštění schopen infikovat soubory samoreprodukujícím způsobem, obvykle aniž by si toho uživatel všiml,
  3. přítomnost a fungování internetových červů, tj. škodlivého softwaru schopného sebereplikace; e-mailový červ je zničující útok na síť, který zahrnuje shromažďování všech e-mailových adres v lokálním programu (například MS Outlook) a odesílání stovek e-mailů obsahujících červa v neviditelné příloze.
  4. možnost spywaru, tj. softwaru, který sleduje aktivity uživatele na internetu, instaluje se sám bez vědomí, souhlasu nebo kontroly uživatele,
  5. možnost vystavení crackingu nebo phishingu (password fishing), tj. v kontextu IT se phishingem rozumí technika prolomení zabezpečení (cracking) používaná k získání osobních a důvěrných informací za účelem krádeže identity, a to zasíláním falešných elektronických zpráv, které úzce podobají se autentickým,
  6. pirátství je termín používaný počítačovými piráty k popisu softwaru, z něhož byla odstraněna ochrana proti kopírování, a zpřístupněn na internetu, odkud jej lze stáhnout,
  7. sniffing neoprávněné odposlouchávání, jiné než cracking a phishing, zahrnující použití snifferu, tedy počítačového programu, jehož úkolem je zachytit a případně analyzovat data proudící v síti,
  8. kryptoanalytické činnosti, tj. nalezení slabin v kryptografickém systému a tím umožnění jeho prolomení nebo obejití,
  9. možnost vystavení jinému nechtěnému nebo škodlivému softwaru, který provádí akce nezamýšlené Příjemcem služby, které nespadají do výše uvedených definic a objevují se pod názvy: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
 3. Aby se uživatel služby vyhnul výše uvedeným hrozbám, měl by si na svůj počítač nebo zařízení připojené k internetu nainstalovat antivirový program. Program by měl být neustále aktualizován. Dále se doporučuje, aby Příjemce služeb využívající služby poskytované elektronicky měl povolený firewall, neotevíral přílohy e-mailů neznámého původu a pravidelně kontroloval celý systém antivirovým programem.
 4. Jakékoli neobvyklé signály fungování webových stránek Internetového obchodu, zejména odlišný vzhled webových stránek Obchodu, dříve nezobrazené zprávy, zprávy, obrázky apod. bez předchozí informace zaslané Poskytovatelem služby Uživatelům Služby ohledně možnosti takových incidentů , může naznačovat pokus o nezákonnou činnost třetích osob. Za takových okolností poskytovatel služby doporučuje okamžitě přestat používat webovou stránku internetového obchodu a informovat o tom poskytovatele služby.

§ 5 Účetní služba

 1. Příjemce služby získá přístup k Účtu po registraci Účtu. V rámci Účtu může Uživatel služby zadávat, upravovat nebo mazat data, prohlížet historii zadaných objednávek a využívat další funkcionality v rámci Účtu.
 2. Pro registraci Účtu zadejte svou e-mailovou adresu v záložce „Registrovat“, nastavte si přihlašovací heslo, přečtěte si pravidla Obchodu a pravidla týkající se zpracování osobních údajů a poté klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se“.
 3. Po dokončení výše uvedených činností bude na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu zasláno potvrzení registrace spolu s pokyny pro přihlášení k Účtu. Registrace Účtu znamená, že Uživatel Služby a Poskytovatel služby uzavřou smlouvu o poskytování služeb k Účtu. Tato služba je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.
 4. Přihlášení k Účtu probíhá přes záložku „Přihlásit se“ po zadání e-mailové adresy, hesla a kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“.
 5. Poskytovatel služeb nezpracovává hesla Zákazníků v IT systému Obchodu. Pokud ztratíte heslo, můžete si vygenerovat nové heslo pomocí služby „Zapomněli jste heslo?“. dostupné v záložce "Přihlásit se".
 6. Příjemce služby má právo změnit údaje uvedené při registraci Účtu. K tomu by se měl přihlásit k Účtu a upravit údaje v záložce „Můj účet“. Úprava a oprava údajů je možná i elektronicky na následující e-mailovou adresu: cesko@jeger.com nebo telefonicky na čísle: +48 887 71 71 04.
 7. Příjemce služby může smlouvu o poskytování služby týkající se vedení Účtu vypovědět s okamžitou účinností kdykoliv a bez udání důvodu zasláním příslušného projevu vůle v elektronické podobě na následující adresu: cesko@jeger.com a písemně na adresu: Global Point sp.z oo spółka komandytowa ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko). Smazání Účtu nastává okamžitě a znamená ukončení smlouvy o poskytování služeb ohledně Účtu ze strany Uživatele služby.
 8. Poskytovatel služby může smlouvu o poskytování služby Vedení Účtu vypovědět kdykoli, se 14denní výpovědní lhůtou, pouze ze závažných důvodů, mezi které patří zejména:
  1. změny platných právních ustanovení mající přímý dopad na možnost poskytování služeb souvisejících s Účtem nebo smlouvami uzavíranými na dálku,
  2. porušení ustanovení Řádu Uživatelem služby, jakož i užívání Internetového obchodu Uživatelem Služby způsobem, který porušuje zákony, dobré zvyky nebo zásady společenského soužití,
  3. změny ve způsobu poskytování služeb vyplývající z technologických změn,
  4. nečinnost Uživatele služby v Internetovém obchodě a nepřihlášení k Účtu po dobu minimálně 3 let, která souvisí s ochranou osobních údajů,
  5. uzavření nebo likvidaci Internetového obchodu.
 9. Ukončení smlouvy o poskytování služeb ohledně Účtu ze strany Poskytovatele služeb probíhá zasláním příslušného prohlášení vůle Uživateli služby na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Účtu nebo písemně na adresu Uživatele služby.

§ 6 Objednávková služba

 1. Spotřebitel může objednávat Zboží dostupné v nabídce Internetového obchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 2. Pro zadání objednávky vyberte Zboží a potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku".
 3. Využitím možností dostupných v košíku má Spotřebitel možnost:
  1. aktualizovat obsah košíku zmenšením, zvětšením nebo úplným odstraněním zboží z košíku,
  2. zadáte objednávku kliknutím na tlačítko „Koupit a zaplatit“.
 4. V dalším krokuSpotřebitel rozhoduje o způsobu zadání objednávky. K dispozici jsou následující možnosti:
  1. přihlášení k Účtu – možnost, kterou mají lidé, kteří mají status registrovaného uživatele Internetového obchodu, přihlásit, zadat e-mailovou adresu, heslo a kliknout na tlačítko „Přihlásit se“,
  2. Registrace účtu – možnost dostupná lidem, kteří nemají status registrovaného uživatele internetového obchodu, pro registraci účtu klikněte na tlačítko „Registrovat“,
  3. jednorázový nákup bez registrace – Spotřebitel zadá objednávku bez registrace nebo přihlášení k Účtu.
 5. V objednávkovém formuláři prosím uveďte následující údaje nutné k dokončení objednávky, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 6. Při zadávání objednávky, dokud nekliknete na "Objednávám a platím",Spotřebitel má možnost objednávku upravit, zejména pokud jde o výběr Zboží, způsob doručení Zboží, způsob platby, jakož i údaje o adrese uvedené v objednávkovém formuláři.
 7. Po dokončení celé objednávky a poskytnutí údajů o dodací adrese,výběr způsobu dopravy a platby,Spotřebitelzadá objednávku kliknutím na tlačítko „Objednávám a platím".
 8. Zadáním objednávky spotřebitelem se rozumí předložení nabídky prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky. Nabídka je pro Spotřebitele závazná, pokud Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí.
 9. Po zadání objednávkyProdávající zasílá na e-mailovou adresuSpotřebitelpotvrzení přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování. Po potvrzení přijetí objednávky k provedení je mezi nimi uzavřena kupní smlouvaSpotřebitela Prodávajícím. Obsah uzavřené Kupní smlouvy je potvrzen, zpřístupněn, zaznamenán a zabezpečen odeslánímSpotřebitele-mail obsahující potvrzení o uzavření kupní smlouvy.

§ 7 Ceny zboží

 1. Ceny Zboží uvedené na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny v polských zlotých a jsou cenami brutto – zahrnují daně, včetně daně ze zboží a služeb (DPH).
 2. Ceny nezahrnují náklady na doručení. Cena dopravy závisí na způsobu doručení Zboží. Způsob doručení se volí při zadávání objednávky. Spotřebitel je informován o celkové ceně včetně daní za Zboží, jakož i o nákladech na dodání a jiných nákladech, a nelze-li výši těchto poplatků určit – o povinnosti je uhradit při zadávání objednávky a v okamžiku, kdy spotřebitel vyjádří svou bude vázán kupní smlouvou.

§ 8 Platba za zboží

 1. Prodávající poskytuje na výběr následující způsoby platby:
  1. platba převodem na bankovní účet prodávajícího,
  2. platba elektronickým převodem prostřednictvím systému PayU,
  3. platba na dobírku při dodání.
 2. Platba převodem v PLN by měla být provedena na uvedený bankovní účet provozovaný mBank SA, číslo účtu: 25 1140 1140 0000 4882 3400 1001. V názvu převodu uveďte číslo objednávky.
 3. Elektronické platby v případě webu PayU zpracovává PayU S.A se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000274399.
 4. Pokud zvolíte platbu převodem,platby PayU, platba musí být provedena do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud zvolíte platbu na dobírku, je nutné platbu provést při převzetí zásilky.
 5. V případě prodlení doSpotřebitelod zaplacení ve lhůtě stanovené Prodávajícím určuje ProdávajícíSpotřebiteldodatečný termín pro uhrazení platby dle uzavřené Kupní smlouvy, který bude oznámenSpotřebitelpísemně nebo prostřednictvím e-mailu. Společně s informací o dodatečné lhůtě platby prodávající informuje, že v případě neúčinného uplynutí stanovené lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě neúčinného uplynutí dodatečné lhůty stanovené prodávajícím k provedení plateb dle uzavřené kupní smlouvy, prodávající poskytneSpotřebitelpísemné nebo elektronické prohlášení o odstoupení od smlouvy dle čl. 491 občanského zákoníku.

§ 9 Dodání zboží

 1. Prodávající po obdržení platby připraví a odešle Zboží do 24 hodin od okamžiku provedení, pokud není v popisu Zboží uvedeno jiné datum dodání.
 2. Prodávající doručuje Zboží do České republiky prostřednictvím kurýrní společnosti DHL.
 3. Náklady na dodání Zboží jsou plně hrazenySpotřebitel.Cena doručení je pokaždéposkytnuta při zadávání objednávky,a také tehdy, když spotřebitel projeví vůli být vázán kupní smlouvou.
 4. Spotřebitel je povinen prohlédnout doručovanou zásilku v době a způsobem přijatým pro zásilky daného druhu. Pokud se před vydáním zásilky ukáže, že zásilka byla poškozena, měl by Spotřebitel zásilku odmítnout a zavázat přepravce k vyhotovení protokolu o stavu zásilky. V případě jakýchkoliv problémů souvisejících s převzetím zásilky by měl spotřebitel kontaktovat prodávajícího na následující e-mailové adrese: cesko@jeger.com

§ 10 Nesoulad Zboží se smlouvou

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a v souladu se smlouvou. Prodávající odpovídá Spotřebiteli za nesoulad zboží se smlouvou za podmínek stanovených v ustanoveních zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, jakož i v ustanoveních zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník, s výjimkou ustanovení knihy třetí hlavy XI oddílu II.
 2. Zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pokud:
  1. popis, typ, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a ve vztahu ke zboží s digitálními prvky také kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací,
  2. vhodnost pro konkrétní účel, pro který je Spotřebitelem potřeba, o čemž Spotřebitel Prodávajícího informoval nejpozději při uzavírání smlouvy a který Prodávající akceptoval.
 3. Kromě toho, aby bylo zboží považováno za v souladu se smlouvou, musí:
  1. být vhodné pro účely, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným zvyklostem,
  2. být přítomno v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky, funkčností a kompatibilitou, jaké jsou pro Zboží tohoto typu typické a které může Spotřebitel s přihlédnutím k povaze rozumně očekávat. zboží a veřejného ustanovení předloženého prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, ​​zejména v reklamě nebo na etiketě, pokud prodávající neprokáže, že:
   • o předmětném veřejném ujištění nevěděl a soudě o něm ani nemohl vědět,
   • bylo veřejné ujištění před uzavřením smlouvy opraveno v souladu s podmínkami a formou, ve které bylo veřejné ujištění předloženo, nebo srovnatelným způsobem,
   • veřejné ujištění nemělo vliv na rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu;
  3. být dodány s obalem, příslušenstvím a návodem, u kterých může spotřebitel rozumně očekávat, že budou poskytnuty,
  4. být ve stejné kvalitě jako vzorek nebo provedení, které dal prodávající spotřebiteli k dispozici před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo provedení.
 4. Prodávající neodpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou v rozsahu uvedeném v § 10 odst. 3, byl-li spotřebitel nejpozději při uzavírání smlouvy zřetelně informován o tom, že se určitá vlastnost Zboží odchyluje od požadavků na splnění smlouvy uvedených v § 10 odst. 3, a výslovně a samostatně uznal nedostatek specifické vlastnosti Zboží.
 5. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou v důsledku neodborné instalace Zboží, pokud:
  1. bylo provedeno prodávajícím nebo na jeho odpovědnost,
  2. nesprávná instalace ze strany spotřebitele byla způsobena chybami v pokynech poskytnutých prodávajícím nebo třetí stranou.
 6. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou existující v době jeho dodání a zveřejněný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti Zboží určená Prodávajícím, jeho právními předchůdci popř. osob jednajících jejich jménem, ​​je delší . Má se za to, že rozpor zboží se smlouvou, který se projevil během dvou let ode dne dodání zboží, existoval již v době jeho dodání, pokud se neprokáže opak nebo tuto domněnku nelze sladit s specifická povaha zboží nebo povaha rozporu zboží se smlouvou.
 7. Prodávající se nemůže dovolávat uplynutí lhůty pro zjištění rozporu zboží se smlouvou uvedenou v § 10 odst. 6, pokud tento nedostatek podvodně zatajil.
 8. Je-li Zboží v rozporu se smlouvou, může Spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu.
 9. Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady pro Prodávajícího. Pokud není oprava nebo výměna nemožná nebo by pro Prodávajícího vyžadovala nadměrné náklady, může odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou.
 10. Při posuzování nadměrných nákladů pro Prodávajícího se přihlíží ke všem okolnostem případu, zejména k závažnosti nesouladu Zboží se smlouvou, hodnotě Zboží v souladu se smlouvou a nadměrnému nepohodlí. pro Spotřebitele vyplývající ze změny způsobu uvedení Zboží do souladu se smlouvou.
 11. Prodávající provádí opravy nebo výměny v přiměřené době od okamžiku, kdy byl prodávajícím spotřebitelem informován o nesouladu se smlouvou, a to bez nadměrných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím ke specifičnosti Zboží a účelu za kterou je Spotřebitel zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese prodávající.
 12. Spotřebitel poskytuje Prodávajícímu Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebírá Zboží od Spotřebitele na vlastní náklady.
 13. Pokud je Zboží instalováno dříve, než Zboží není v souladu se smlouvou, Prodávající Zboží demontuje a po opravě nebo výměně jej opět sestaví, nebo zadá provedení těchto činností na své náklady.
 14. Je-li zboží v rozporu se smlouvou, může spotřebitel podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když:
  1. Prodávající odmítl uvést Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 10 odst 9 výše,
  2. Prodávající neuvedl Zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 10 odst 11–13 výše,
  3. nesoulad zboží se smlouvou trvá, i když se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou,
  4. rozpor zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření uvedených v § 10 odst. 8–13 výše,
  5. z prohlášení či okolností Prodávajícího jednoznačně vyplývá, že neuvede Zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Spotřebitele.
 15. Prodávající vrátí Spotřebiteli dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o snížení ceny.
 16. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor Zboží se smlouvou nepodstatný. Předpokládá se, že rozpor zboží se smlouvou je podstatný.
 17. Týká-li se rozpor se smlouvou pouze některého Zboží dodaného na základě smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k tomuto Zboží, jakož i ve vztahu k dalšímu Zboží zakoupenému Spotřebitelem společně se Zbožím. které není ve shodě se smlouvou, pokud nelze rozumně očekávat, že spotřebitel souhlasí s tím, aby si ponechal pouze Zboží, které je v souladu se smlouvou.
 18. Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy neprodleně vrátí Zboží Prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Zboží nebo dokladu o jeho vrácení.
 19. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
 20. Stížnosti lze podávat písemně na adresu: Global Point Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko) nebo elektronicky na následující adresu: cesko@jeger.com. Stížnost by měla obsahovat údaje osoby podávající stížnost, označení neplnění smlouvy a požadavek na způsob dosažení souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy.
 21. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

§ 11 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků

 1. Podrobné informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání reklamací, jakož i o pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách okresních (obecních) ombudsmanů spotřebitelů, inspektorů krajů obchodní inspekce a na stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Spotřebitel může využít těchto mimosoudních institucí zabývajících se vyřizováním stížností a nápravou:
  1. podat žádost o vyřešení sporu zemskému inspektorovi obchodní inspekce. Oprávněným subjektem příslušným pro prodávajícího je Zemský inspektorát obchodní inspekce ve Wroclawi, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wroclaw http://wiih.ibip.wroc.pl/public/,
  2. podat návrh na projednání věci u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu při Zemském inspektorátu obchodní inspekce,
  3. využít bezplatné právní pomoci obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů,
  4. využijte bezplatnou právní pomoc poskytovanou na Spotřebitelské lince 801 440 220 a 222 66 76 76, otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 (cena volání dle tarifu operátora), nebo prostřednictvím e-mailu na následující adresa: porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy ODR (online řešení sporů) dostupné na následující elektronické adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Evropská platforma ODR je jedním společným přístupovým bodem pro spotřebitele a podnikatele, který umožňuje mimosoudní řešení sporů ohledně smluvních závazků vyplývajících z uzavřené online kupní smlouvy a/nebo uzavřené smlouvy o poskytování online služeb. Prodávající zároveň připomíná, že kontaktní e-mailová adresa je: cesko@jeger.com
 4. U předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele je zřízeno kontaktní místo poskytující informace spotřebitelům v záležitostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pomoc je poskytována telefonicky na čísle: 22 55 60 333 nebo prostřednictvím e-mailu na následující adresu: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Se zaměstnancem Pointu se můžete také osobně setkat na Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů na adrese: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava.

§ 12 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v § 12 bod 8 a písm. 9. Pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím.
 2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat elektronicky na adresu: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp.z oo spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko). Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu 1 těchto Pravidel. Použití výše uvedeného formuláře je užitečné, ale není povinné. Je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy podáno e-mailem, prodávající potvrdí přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, při jejímž plnění dodává zboží prodávající, je povinen převést své vlastnické právo – od okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce převezme zboží,
  2. u smlouvy, která se vztahuje na určitý počet zboží, které je dodáváno samostatně, po částech nebo po částech – od převzetí posledního zboží, šarže nebo části.
 4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. Pokud spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve, než prodávající jeho nabídku přijal, nabídka přestává být závazná.
 5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud vrácené zboží neobdrží.
 6. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží zboží zpět nebo dokud Spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 7. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho vyzvednutí, ledaže prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit zboží před jeho uplynutím. Zboží je vhodné vrátit na adresu prodávajícího: Global Point sp.z oo spółka komandytowa, ul. Chomicza 1, 50-080 Nowa Wieś Wrocławska.
 8. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 9. Pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 10. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, informuje Prodávající spotřebitele o nákladech na navrácení zboží na stránkách Internetového obchodu.
 11. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 12. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
  1. na poskytování služeb, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající službu splní, ztratí právo na odstoupení od smlouvy. ,
  2. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikované zboží vyrobené podle specifikace spotřebitele a sloužící k naplnění jeho individuálních potřeb,
  3. ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v uzavřeném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání,
  4. ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jiným zbožím,
  5. ve kterém Spotřebitel výslovně požádal, aby se k němu Prodávající dostavil za účelem neodkladné opravy nebo údržby; poskytuje-li prodávající dodatečně jiné služby, než které si spotřebitel vyžádal, nebo poskytuje zboží jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě; spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s doplňkovými službami nebo zbožím,
  6. na dodávku digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouva.

§ 13 Reklamace poskytování elektronických služeb

 1. Reklamaci služeb poskytovaných elektronicky lze podávat elektronicky na adresu: cesko@jeger.com nebopísemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko).
 2. Stížnost by měla obsahovat předmět stížnosti s odůvodněním a kontaktní údaje osoby podávající stížnost (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa).
 3. Poskytovatel služby odpoví na podanou reklamaci neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne jejího obdržení, zasláním odpovědi způsobem zvoleným Uživatelem služby.

§ 14 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů je společnost Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wroclaw – Fabryczna ve Wroclawi, 9. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000534583, adresa hlavního místa podnikání: ul. . Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko), NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Správce údajů lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, adresa: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko).
 3. Účely, právní základ a doba uchovávání osobních údajů:
  1. za účelem poskytování služby Účet (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí době pro nároky,
  2. za účelem uzavírání a plnění kupních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě nároků,
  3. za účelem plnění daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to po dobu jejich uchovávání stanovenou daňovými předpisy,
  4. za účelem plnění účetních povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), po dobu uchování uvedenou v účetních předpisech,
  5. za účelem uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům, což představuje oprávněný zájem správce, (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), po dobu odpovídající promlčecí době nároků.
 4. Správce údajů může zpracovávat tyto osobní údaje:
  1. za účelem uzavření a plnění smlouvy se zpracovávají: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa, jméno podnikatele, NIP, číslo bankovního účtu,
  2. za účelem registrace účtu je zpracovávána e-mailová adresa,
  3. za účelem plnění daňových povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  4. za účelem plnění účetních povinností jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu,
  5. za účelem uplatnění nebo obrany proti nárokům jsou zpracovávány údaje jako: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 5. Správce nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, s výjimkou:
  1. kurýrní společnosti provádějící zásilky jménem Správce,
  2. banky, pokud je nutné provést vypořádání,
  3. subjekty zpracovávající elektronické platby,
  4. pověřené státní orgány, zejména Policie, státní zastupitelství, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, prezident Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele.
 6. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny subjektům zpracovávajícím jménem a jménem Správce, a to na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem poskytování služeb uvedených ve smlouvě správci, např. jako IT služby a hostingové služby.
 7. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné. Údaje je nutné poskytnout v následujících případech:
  1. uzavření smlouvy na dálku. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek nemožnost takovou smlouvu uzavřít,
  2. registraci účtu, je nutné uvést údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři. Neposkytnutí těchto údajů znemožní registraci účtu,
  3. z důvodu zákonných povinností Správce. Takovou povinností je zpracování osobních údajů za účelem plnění daňových povinností a v souvislosti s vedením účetní evidence. Neposkytnutí údajů bude mít za následek nesplnění výše uvedených povinností.
 8. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup k vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  2. získat kopie údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR),
  3. na opravu (článek 16 GDPR),
  4. k výmazu údajů (čl. 17 GDPR),
  5. omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR),
  6. k přenosu údajů (čl. 20 GDPR),
  7. vznést námitku (čl. 21 GDPR),
  8. souhlas kdykoli a bez udání důvodů odvolat, pokud dotčená osoba souhlasila se zpracováním osobních údajů.
 9. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce údajů a sdělit mu, jaké právo chce uplatnit a v jakém rozsahu. Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat e-mailem na následující adresu: cesko@jeger.com nebo písemně na adresu: Global Point sp.z oo spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko).
 10. Pokud Správce údajů po obdržení žádosti nebude schopen na základě podaného oznámení zjistit obsah žádosti či identifikovat osobu podávající žádost, vyzve Správce osobu podávající žádost o poskytnutí dodatečných informací.
 11. Odpověď na oznámení bude poskytnuta do jednoho měsíce ode dne jeho obdržení. Bude-li nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Správce informovat osobu podávající žádost o důvodech tohoto prodloužení. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána, a v případě písemných žádostí bude odpověď zaslána doporučeně na adresu uvedenou osobou podávající žádost, pokud nebude obsah aplikace označuje přání dostávat zpětnou vazbu na e-mailovou adresu.
 12. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

§ 15 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Předpisy jsou zdarma k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Předpisy“ ve formě, která umožňuje jejich získání, zaznamenání a reprodukci pomocí IT systému používaného Příjemcem služby.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Řádu ze závažných důvodů, zejména v případě:
  1. změny platných právních předpisů, které mají za následek nutnost úpravy předpisů tak, aby byly v souladu se zákonem,
  2. změny funkčnosti Internetového obchodu, včetně zavedení nových služeb poskytovaných elektronicky, změn nebo ukončení stávajících služeb poskytovaných elektronicky,
  3. změny způsobů platby, změny způsobů doručení, změny adresních údajů.
 4. Změny předpisů se nedotknou zadaných nebo podaných objednávek, jakož i uzavřených, realizovaných nebo plněných kupních smluv, na které se vztahují předpisy platné v den zadání objednávky Spotřebitelem. Prodejce zveřejníjednotné znění předpisů na webových stránkách Obchodu s uvedením data platnosti.Spotřebitelékteří si zaregistrovali Účet v Internetovém obchodě, budou informováni o změnách pravidel prostřednictvím e-mailu. Informace o změnách předpisů budou učiněny nejpozději 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny předpisů. Novelizované předpisy budou závaznéSpotřebitelkterý zaregistroval Účet, který nevypoví smlouvu o poskytování služeb ohledně Účtu do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení e-mailu o změně předpisů.
 5. Ve věcech neupravených těmito Nařízeními se použijí ustanovení obecně platného polského práva, zejména zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2020, bod 344), zákon z dubna 23, 1964 r. Občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 2023, položky 1610, 1615, 1890, 1933), zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (sbírka zákonů z roku 2023, položka 2759), zákon ze dne 20163, 20163 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 1823) a dalších příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů.
 6. Fotografie Zboží a další materiály, zejména texty a grafika, zveřejněné na stránkách Obchodu jsou majetkem Prodávajícího nebo byly jím použity se souhlasem třetích osob, které k nim mají autorská práva a jsou chráněny v souladu se Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 2022, položka 2509).
 7. Tato Pravidla jsou platná od 9. dubna 2024.

Dodatek 1

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ ODBĚRU
(tento formulář je nutné vyplnit a vrátit pouze v případě odstoupení od smlouvy)

 • Adresát: Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce (Polsko), e-mailová adresa: cesko@jeger.com telefonní číslo: +48 887 71 71 04
 • Já/my (*) Vás tímto (*) informuji (*) o svém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek (*) smlouva o dodávce následujících položek (*) smlouva o konkrétní dílo spočívající v plnění z následujících položek (*) / za poskytnutí následující služby (*)
 • Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí smlouvy (*)
 • Číslo objednávky
 • jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
 • adresa spotřebitele (spotřebitelů)
 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Thumb image Large image
Počkejte

Počkejte