Politica de confidențialitate și cookies

Politica de confidențialitate

§ 1 Dispoziții generale

 1. Acest document este Politica de confidențialitate a Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, care definește regulile de funcționare ale Magazinului online și regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, Administratorul a implementat proceduri care permit accesul la date doar persoanelor autorizate și numai în măsura în care este necesar datorită sarcinilor pe care le îndeplinesc. Administratorul aplică soluții organizatorice și tehnice pentru a se asigura că toate operațiunile asupra datelor cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate numai de către persoane autorizate.
 3. Datele personale colectate prin intermediul acestui site de către Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumită și GDPR.

§ 2 Administrator de date personale

 1. Administratorul datelor cu caracter personal este Global Point sp. z o.o. societate în comandită în comandită, înscrisă în Registrul antreprenorilor ținut de Judecătoria Wrocław - Fabryczna din Wrocław, Secția IX Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS: 0000534583, adresa sediului principal de activitate: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-154-06-93, REGON: 360319122.
 2. Puteți contacta operatorul de date la adresa de e-mail: sklep@jeger.pl sau în scris la următoarea adresă: Global Point sp. z o.o. societate în comandită, adresa: ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.

§ 3 Scopuri, temei legal și perioada de păstrare a datelor

CONT MAGAZIN ONLINE

Datorită înregistrării Contului în Magazinul Online, Clientul furnizează date personale care permit înregistrarea Contului, în special este vorba despre numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon și, în cazul Clienților care nu sunt consumatori, de asemenea numele Antreprenorului (numele companiei) și numărul de identificare fiscală NIP. Aceste date pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. păstrarea unui Cont în Magazinul Online, care vă permite să plasați comenzi fără a fi nevoie să completați formularul de comandă disponibil de fiecare dată când plasați comenzi, să vizualizați istoricul achizițiilor și să utilizați alte funcționalități disponibile în Magazinul Online. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest caz este art. 6 sec. 1 lit. b din GDPR, adică necesitatea executării contractului în legătură cu înregistrarea Contului în Magazinul Online,
 2. urmărirea pretențiilor sau apărarea împotriva pretențiilor, care este interesul legitim al Administratorului, temeiul legal este art. 6 sec. 1 lit. f GDPR.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru înregistrarea unui Cont în Magazinul Online.

CONCLUZIA ȘI PERFORMANȚA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

În timpul procesului de comandă, Clientul furnizează date personale care permit încheierea și executarea contractului de vânzare, în special este vorba despre numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon, numărul de cont bancar și, în cazul al Clienților care nu sunt consumatori, numele Antreprenorului (numele companiei) și numărul de identificare fiscală NIP. Aceste date pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. executarea contractului de vânzare încheiat. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest caz este art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, adică necesitatea executării contractului de vânzare,
 2. emiterea și stocarea facturilor și a documentelor contabile. Temeiul juridic este art. 6 sec. 1 lit. c GDPR, adică necesitatea de a îndeplini obligația legală impusă Administratorului de date,
 3. urmărirea pretențiilor sau apărarea împotriva pretențiilor, care este interesul legitim al Administratorului, temeiul legal este art. 6 sec. 1 lit. f GDPR.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru a plasa o comandă în Magazinul online.

FORMULAR DE CONTACT

Datele personale furnizate în formularul de contact sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. pentru a răspunde la întrebarea adresată, iar temeiul legal este art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, adică interesul legitim urmărit de Administratorul de date,
 2. în funcție de conținutul comunicării, luarea măsurilor la solicitarea persoanei înainte de încheierea contractului în cauză, iar temeiul legal este art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, adică necesitatea de a lua măsuri înainte de încheierea unui contract,
 3. determinarea, apărarea și urmărirea pretențiilor care pot apărea în cadrul relației dintre o anumită persoană și operatorul de date, temeiul legal este art. 6 sec. 1 lit. f din GDPR, adică interesul legitim urmărit de Administrator.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru a contacta Administratorul de Date.

Funcția de coș abandonat

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în cazul cumpărăturilor nefinalizate, care este interesul legitim al Administratorului, adică asigurarea marketingului și publicității eficiente a produselor oferite de Vânzător. Temeiul juridic este art. 6 sec. 1 lit. b GDPR. Datele vor fi prelucrate până la ridicarea obiecției.

REȚELE SOCIALE

Administratorul de date personale prelucrează datele personale ale persoanelor care vizitează profiluri menținute de Administrator în rețelele sociale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Aceste date sunt prelucrate în legătură cu menținerea profilului, inclusiv pentru a informa persoanele care vizitează profilurile despre activitatea Administratorului și pentru a promova diverse tipuri de evenimente și produse. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 sec. 1 lit. f din GDPR, adică interesul legitim al Administratorului de a-și promova propria marcă.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru a utiliza funcționalitatea profilurilor Administratorului de date în rețelele sociale.

§ 4 Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal sunt stocate pentru timpul necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate, în special:
  1. date cu caracter personal prelucrate ca urmare a gestionării formularului de contact - pentru perioada necesară pentru a gestiona întrebările și apoi pentru a determina, investiga sau apăra împotriva oricăror revendicări în conformitate cu termenul de prescripție pentru aceste revendicări,
  2. date cu caracter personal prelucrate ca urmare a necesității executării contractului sau a acțiunii la cerere - pentru perioada de negocieri premergătoare încheierii contractului sau prestarii serviciului în legătură cu datele furnizate în anchetă sau pentru perioada de executarea contractului, precum și pentru perioada de prescripție a creanțelor în conformitate cu dreptul prevederilor,
  3. date cu caracter personal prelucrate pe baza interesului legitim al Administratorului - până la depunerea unei obiecțiuni efective în temeiul art. 21 GDPR,
  4. date cu caracter personal prelucrate în legătură cu îndeplinirea obligațiilor legale care revin Administratorului - pentru perioada impusă de lege, inclusiv legislația fiscală, legea contabilă,
  5. date cu caracter personal prelucrate în legătură cu utilizarea site-urilor de rețele sociale de către Administrator - pentru perioada de existență a profilului pe un anumit site de rețele sociale,
  6. date cu caracter personal prelucrate în legătură cu determinarea, investigarea sau apărarea împotriva revendicărilor - până la expirarea termenului de prescripție.

§ 5 Destinatarii datelor

 1. Administratorul nu împărtășește datele personale ale Clienților cu alte entități, cu excepția:
  1. companii de curierat care efectuează expedieri la cererea Administratorului,
  2. bănci dacă este necesar să se efectueze decontări,
  3. entități care deservesc plăți electronice, prin card de plată sau Blik,
  4. autoritățile de stat abilitate, în special Poliția, Parchetul, Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului.
 2. Datele personale pot fi dezvăluite entităților care sprijină Administratorul de date în campaniile de marketing. Ca parte a activităților de marketing, Administratorul de Date utilizează serviciile terților care utilizează cookie-uri sau tehnologii similare în Magazinul Online. Catalogul acestor entități este furnizat în detaliu în § 4 din Politica privind cookie-urile.
 3. În plus, datele personale ale Clienților pot fi dezvăluite procesatorilor în numele și în numele Administratorului, pe baza unui contract încheiat de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea prestării serviciilor specificate în contract către Administratorul, cum ar fi serviciile IT, serviciile de găzduire și serviciile juridice.

§ 6 Drepturile persoanelor vizate

 1. Fiecare persoană vizată are dreptul la:
  1. acces - ceea ce înseamnă că are dreptul de a obține confirmarea de la Administrator dacă datele sale personale sunt în curs de prelucrare. În cazul în care sunt prelucrate date despre o persoană, aceasta are dreptul să le acceseze și să obțină următoarele informații: despre scopurile prelucrării, categorii de date cu caracter personal, destinatari sau categorii de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele, despre perioada de stocare a datelor sau despre criteriile de determinare a acestora, cu privire la dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate și de a se opune unei astfel de prelucrări (articolul 15 din GDPR),
  2. pentru a primi o copie a datelor - pentru a obține o copie a datelor care fac obiectul prelucrării (articolul 15 alineatul (3) din GDPR),
  3. a fi rectificat - solicitări de corectare a datelor cu caracter personal incorecte care o privesc sau de completare a datelor incomplete (articolul 16 din GDPR),
  4. să ștergeți datele - solicitați ștergerea datelor sale cu caracter personal dacă administratorul nu mai are un temei legal pentru prelucrarea acestora sau datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării (articolul 17 din GDPR),
  5. a limita prelucrarea - solicitări de limitare a prelucrării datelor cu caracter personal (articolul 18 din GDPR), atunci când:
   • Persoana vizată pune la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă care să permită administratorului să verifice corectitudinea datelor,
   • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune eliminării acestora, solicitând restricționarea utilizării acestora,
   • administratorul nu mai are nevoie de aceste date, dar ele sunt necesare persoanei vizate pentru a stabili, urmări sau apăra revendicări,
   • Persoana vizată - s-a opus prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime ale administratorului prevalează asupra motivelor de opoziție a persoanei vizate,
  6. a transfera date - primiți într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină, date cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat administratorului, și solicitați trimiterea acestor date unui alt administrator, dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământul persoanei vizate sau al contractului încheiat cu aceasta și dacă datele sunt prelucrate în mod automat. În acest caz, Administratorul va trimite datele personale ale Clientului sub forma unui fișier în format csv, care este un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină și permite trimiterea datelor primite către un alt administrator de date cu caracter personal (articolul 20 din GDPR),
  7. a se opune - a se opune prelucrării datelor sale personale în scopurile legitime ale administratorului, din motive legate de situația sa particulară, inclusiv de profilare. Apoi, administratorul evaluează existența unor temeiuri legitime valabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate, sau temeiuri pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea pretențiilor. Dacă, conform evaluării, interesele persoanei vizate sunt mai importante decât interesele administratorului, administratorul va fi obligat să înceteze prelucrarea datelor în aceste scopuri (articolul 21 din GDPR).
 2. Pentru a-și exercita drepturile menționate mai sus, persoana vizată trebuie să contacteze Administratorul folosind datele de contact furnizate și să-l informeze pe ce drept și în ce măsură dorește să își exercite. O cerere privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate poate fi depusă după cum urmează:
  1. prin e-mail: sklep@jeger.pl,
  2. în scris la adresa: Global Point sp. z o.o. societate în comandită, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce.
 3. Dacă, după primirea cererii, Administratorul de date nu poate determina conținutul cererii sau nu poate identifica persoana care depune cererea pe baza cererii depuse, Administratorul va cere persoanei care trimite cererea informații suplimentare.
 4. Un răspuns la cerere va fi furnizat în termen de o lună de la data primirii acesteia. Dacă este necesară prelungirea acestui termen, Administratorul va informa persoana care depune cererea despre motivele acestei prelungiri. Răspunsul va fi dat la adresa de e-mail de la care a fost trimisă cererea, iar în cazul cererilor trimise în scris, răspunsul va fi trimis prin scrisoare recomandată la adresa indicată de persoana care depune cererea, cu excepția cazului în care conținutul al aplicației indică dorința de a primi feedback la adresa de e-mail.

§ 7 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

  Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal, care în Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul social în Varșovia, ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia.
 1. Este posibilă contactul cu președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal:
  1. prin poștă: Biroul Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia,
  2. prin căsuța poștală electronică disponibilă la: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. prin telefon (linie telefonică telefonică): 606 950 000.

§ 8 Informații privind cerințele/furnizarea voluntară a datelor

Furnizarea datelor este voluntară, dar în unele cazuri poate fi necesară. Necesitatea furnizării datelor apare în următoarele cazuri:

 1. încheierea și executarea unui contract de vânzare, nefurnizarea datelor personale necesare încheierii și executării contractului va duce la incapacitatea de a încheia un astfel de contract,
 2. înregistrarea Contului în Magazin, nefurnizarea datelor personale indicate în formularul de înregistrare a Contului va împiedica înregistrarea și crearea Contului,
 3. din cauza obligațiilor statutare ale administratorului, iar o astfel de obligație este prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale și în legătură cu ținerea evidenței contabile. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va duce la neîndeplinirea obligațiilor de mai sus.

§ 9 Transferul de date către țări terțe
(în afara Spațiului Economic European)

Dacă Clientul are un Cont înregistrat în Magazinul Online și adaugă produsul selectat în coș, dar din anumite motive nu finalizează tranzacția, Administratorul va folosi activități de remarketing sub forma funcției de coș abandonat. Într-o astfel de situație, Clientul va primi un e-mail care conține starea coșului Clientului și un memento despre tranzacția neterminată.

§ 10 Recuperarea cărucioarelor abandonate

 1. Dacă Clientul are un Cont înregistrat în Magazinul Online și adaugă produsul selectat în coș, dar din anumite motive nu finalizează tranzacția, Administratorul va folosi activități de remarketing sub forma funcției de coș abandonat. Într-o astfel de situație, Clientul va primi un e-mail care conține starea coșului Clientului și un memento al tranzacției nefinalizate.
 2. Activitățile de mai sus sunt activități de remarketing sub forma unei funcții de cărucior abandonate și se desfășoară în baza art. 6 sec. 1 lit. f din GDPR, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de administrator, și anume asigurarea de marketing și publicitate eficace a produselor și serviciilor Vânzătorului.

Politica privind cookie-urile

§ 1 Cookie-uri

 1. Magazinul online folosește mecanismul cookie-urilor. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt salvate de sistemul TIC în sistemul TIC al Utilizatorului (pe un computer, telefon, tabletă) atunci când navighează în Magazinul Online și permit identificarea ulterioară a Utilizatorului în cazul reconectarii la site-ul Magazinului de la o dispozitiv (de exemplu, computer, telefon, tabletă) pe care au fost salvate. Aceste fișiere sunt menite să asigure funcționarea corectă a Magazinului.
 2. Fiecare persoană care vizitează Magazinul online, indiferent dacă este Client al Magazinului sau vizitator, are opțiunea de a alege domeniul de aplicare a tehnologiei cookie și apoi de a-și exprima consimțământul corespunzător. În funcție de domeniul de utilizare selectat al mecanismului cookie, datele despre vizitator pot fi colectate prin intermediul acestuia, de exemplu modul în care acesta utilizează site-ul Magazinului online.
 3. Cookie-urile utilizate în Magazinul online nu sunt dăunătoare pentru vizitator sau pentru dispozitivul final utilizat de către vizitator.

§ 2 Temei juridic pentru utilizarea cookie-urilor

Temeiul legal pentru utilizarea cookie-urilor statistice, de marketing este consimțământul persoanei exprimat în conformitate cu art. 6 sec. 1 lit. și GDPR. Temeiul legal pentru utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este art. 6 sec. 1 lit. b din GDPR, adică atunci când Administratorul prelucrează datele persoanei în vederea prestării de servicii în timpul încheierii sau executării contractului.

§ 3 Tipuri de fișiere cookie utilizate

 1. Magazinul online folosește două tipuri de cookie-uri:
  1. cookie-uri de sesiune - sunt stocate pe dispozitivul Utilizatorului și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii de browser. Informațiile salvate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie de sesiune nu permite descărcarea de date sau informații confidențiale de pe dispozitivul Utilizatorului,
  2. cookie-uri persistente - sunt stocate pe dispozitivul Utilizatorului și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea sesiunii unui anumit browser sau oprirea dispozitivului nu le șterge de pe dispozitivul Utilizatorului. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite descărcarea de date sau informații confidențiale de pe dispozitivul Utilizatorului.
 2. Cookie-uri utilizate în magazinul online:

Cookie-uri strict necesare (6)

Cookie-urile necesare sunt necesare pentru funcționarea Site-ului, adică navigarea ofertei, autentificarea în Cont, plasarea comenzilor. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Numele cookie-urilor Furnizor Tastați Data de expirare
PrestaShop-# jeger.pl HTTP 20 de zile
_acceptCookies jeger.pl HTTP 1 lună
_acceptTrackingCookies jeger.pl HTTP 1 lună
_acceptMarketingCookies jeger.pl HTTP 1 lună
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 de zile
YSC youtube.com HTTP sesiune

Cookie-uri statistice (3)

Cookie-urile statistice permit Administratorului site-ului web să înțeleagă modul în care diferiți utilizatori se comportă pe site prin colectarea și raportarea informațiilor anonime, folosind, printre altele, instrumentele oferite de Google Analitycs.

Numele cookie-urilor Furnizor Tastați Data de expirare
_ga jeger.pl HTTP 2 ani
_gid jeger.pl HTTP 1 zi
_gat jeger.pl HTTP 1 zi

Cookie-uri de marketing

Cookie-uri terță parte care asigură livrarea prin Magazinul online a funcționalităților oferite de o terță parte, de exemplu, funcții de marketing sau statistică.

Ca parte a activităților de marketing, Administratorul folosește cookie-uri de la următoarele entități din Magazinul Online:

Subiect Site web/Link către politica de confidențialitate
Google Irlanda Google Ads, Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?gl=ro
YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Meta Platforms Ireland Limited Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/?locale=pl_PL&maybe_redirect_pol=false
Pinterest Europe Ltd https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Tehnologia TikTok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=ro

GOOGLE ADS

Site-ul web utilizează funcții de remarketing care sunt disponibile ca parte a sistemului Google AdWords, care este operat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Acțiunile întreprinse în acest sens de Global Point sp. z o.o. spółka komandytowa, se bazează pe un interes legitim constând în comercializarea propriilor produse și servicii.

La vizitarea site-ului nostru web, un fișier cookie de remarketing Google este lăsat automat pe dispozitivul utilizatorului, care colectează informații despre activitatea utilizatorului pe site-ul nostru. Datorită informațiilor colectate în acest fel, putem afișa reclame unui anumit utilizator din rețeaua Google, în funcție de comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru.

Dacă nu doriți să primiți anunțuri personalizate, puteți gestiona setările pentru anunțuri direct pe site-ul web Google: https://adssettings.google.com

Detalii despre utilizarea de către Google a datelor site-ului web sunt disponibile la: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

MANAGER GOOGLE TAG

Acest site web folosește instrumentele Google Tag Manager de la Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SUA). Instrumentul Google Tag Manager este utilizat pentru a gestiona etichetele (etichetele) site-ului web printr-o interfață. Utilizarea Google Tag Manager nu implică stocarea cookie-urilor sau colectarea de date personale. Acest instrument permite operarea altor etichete care pot colecta date în anumite circumstanțe. Managerul de etichete Google nu utilizează aceste date. Dacă stocarea a fost dezactivată la nivel de domeniu sau cookie, aceasta se va aplica tuturor etichetelor de urmărire implementate prin Google Tag Manager.

FACEBOOK PIXEL

Acest site web folosește instrumente de marketing disponibile pe Facebook și furnizate de Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, SUA. Ca parte a acestor instrumente, publicitatea Facebook este vizată. Activitățile din acest domeniu se desfășoară pe baza interesului legitim al Administratorului de Date sub forma de comercializare a produselor sau serviciilor proprii. Pentru a viza utilizatorii cu reclame personalizate în ceea ce privește comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru web, am implementat Pixel Facebook ca parte a site-urilor noastre web, care colectează automat informații despre utilizarea de către utilizator a acestui site în ceea ce privește paginile vizualizate. Informațiile colectate în acest mod sunt cel mai adesea transferate pe un server Facebook din Statele Unite și stocate acolo.

Informațiile colectate ca parte a Pixel Facebook sunt anonime, adică nu ne permit să identificăm utilizatorul. Știm doar ce acțiuni întreprinde un anumit utilizator pe site-ul nostru. Vă rugăm să rețineți că Facebook poate combina aceste informații cu alte informații despre utilizator colectate ca parte a utilizării Facebook de către utilizator și le poate folosi în propriile scopuri, inclusiv marketing. Astfel de activități Facebook nu mai depind de noi și puteți găsi informații despre ele direct în politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Din contul dvs. de utilizator Facebook, vă puteți gestiona și setările de confidențialitate.

PINTEREST TAG

Acest site web folosește eticheta Pinterest pentru a adapta campaniile noastre Pinterest la nevoile dvs. În acest fel, ne putem asigura că reclamele Pinterest pe care le inițiază sunt afișate numai utilizatorilor Pinterest care și-au manifestat interes pentru ofertele noastre, asigurându-ne totodată că anunțurile noastre Pinterest sunt relevante pentru interesele utilizatorului respectiv. Acest lucru ne permite, de asemenea, să urmărim acțiunile utilizatorilor Pinterest după ce au văzut sau au dat clic pe una dintre anunțurile noastre Pinterest. Informații detaliate sunt disponibile în Politica de confidențialitate a Pinterest la linkul: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

TIKTOK TAG

Acest site web folosește tehnologia TikTok, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanda ("TikTok") pentru a promova acest site pe platforma de socializare TikTok. Acest lucru ne permite să vă arătăm reclame personalizate („Reclame TikTok”) atunci când utilizați TikTok. Informații detaliate sunt disponibile în Politica de confidențialitate TikTok la link-ul: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Folosim pluginuri sociale pe site-urile noastre web furnizate de site-uri de rețele sociale precum Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest.

Facebook este un serviciu de rețea socială oferit de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda ("Facebook"). Informațiile procesate automat despre activitatea și utilizarea paginii noastre de fani Facebook de către utilizatori sunt de obicei trimise la un server al Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 în SUA și stocate acolo. Informații detaliate sunt disponibile în Politica de confidențialitate Facebook.

YouTube este un serviciu de rețele sociale oferit de Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Informațiile procesate automat cu privire la activitatea dumneavoastră și la utilizarea profilului nostru pe YouTube sunt de obicei trimise la serverul Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 în SUA și stocate acolo. Informații detaliate sunt disponibile în Politica de confidențialitate YouTube.

Pinterest este un serviciu de rețele sociale oferit de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda („Pinterest”). Informațiile procesate automat despre activitățile dvs. și despre utilizarea profilului nostru pe Pinterest sunt de obicei trimise la un server al Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107 în SUA și stocate acolo.

Instagram este un serviciu de rețele sociale oferit de Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda. Informații detaliate sunt disponibile în Politica de confidențialitate Instagram.

§ 4 Gestionarea cookie-urilor

 1. Mecanismul de funcționare al cookie-urilor poate fi modificat prin gestionarea domeniului de utilizare a tehnologiei cookie și a consimțământului exprimat ca parte a setărilor de pe site-ul Magazinului Online (în funcție de instrumentele introduse de Administrator sau prin schimbarea browserului web). setări). Când utilizați setările browserului web, metoda de ștergere a cookie-urilor diferă în funcție de browserul web utilizat. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în browserele web în secțiunea de ajutor a browserului web utilizat de Utilizator. Cu toate acestea, dacă utilizarea cookie-urilor a fost incomodă pentru persoana care vizitează Magazinul online din orice motiv, Administratorul vă reamintește că puteți renunța la cookie-uri și puteți împiedica browserul web să le salveze.
 2. În timpul primei vizite pe site-ul Magazinului online https://jeger.pl, vă puteți configura preferințele pentru cookie-uri făcând clic pe butonul SCHIMBĂ SETĂRI de pe bannerul care conține informații despre cookie-uri. După ce faceți clic pe butonul SCHIMBAȚI SETĂRI, veți fi redirecționat către o pagină în care vă puteți configura preferințele personale.
 3. În cazul cookie-urilor, al căror scop este acela de a facilita sau îmbunătăți utilizarea site-ului Magazinului Online, limitarea utilizării acestora pe un anumit dispozitiv poate afecta buna funcționare a Magazinului Online. De exemplu, în unele cazuri, poate împiedica în mod semnificativ utilizarea site-ului Magazinului online.
Thumb image Large image
Așteptați

Așteptați